İnsanoğlu doğası gereği daima yaratılışı merak etmiş, varlığı sorgulamıştır. İçinde bulunduğumuz evren ise bildiğimiz kadarıyla 13.5 milyar yaşındadır. İnsanlar olarak evrenin varolduğu ilk anı görmek istememiz ise gayet doğaldır. Bir şeyleri ışık sayesinde görürüz, ışık bizim için bilgi taşır. Peki ya ışığın olmadığı bir yerde bir şeyler hakkında nasıl bilgi sahibi olabiliriz?
Loading...