İnsanoğlu doğası gereği daima yaratılışı merak etmiş, varlığı sorgulamıştır. İçinde bulunduğumuz evren ise bildiğimiz kadarıyla 13.5 milyar yaşındadır. İnsanlar olarak evrenin varolduğu ilk anı görmek istememiz ise gayet doğaldır. Bir şeyleri ışık sayesinde görürüz, ışık bizim için bilgi taşır. Peki ya ışığın olmadığı bir yerde bir şeyler hakkında nasıl bilgi sahibi olabiliriz?
Günümüzde araçların kendisinden çok nasıl hareket ettiği önem taşıyor. Son on senede süper jetler, devasa tanklar, mikroçiplerden sonra artık sıra bu sistemleri insansız hale getirmeye geldi. Şimdi daha da ileri gidilerek karar mekanizmasını da insansız hale getirmeye çalışan projeler var. Ülkemizde bu konuyla ilgilenen kurumlara baktığımızda şüphesiz ki HAVELSAN göze çarpıyor. HAVELSAN’ ın yaklaşık iki yıl önce duyurduğu BARKAN şüphesiz ki türünün en iyi örneklerinden. BARKAN üzerine çeşitli sistemler entegre edilebilen paletli bir insansız kara aracıdır.
Loading...